Wi-Fi in de toekomst

Verleden, heden en toekomst van Wi-Fi. Wat brengt Wi-Fi ons? Dat Wi-Fi de toekomst heeft, ligt in de lijn der verwachting. Waarschijnlijk gaat over drie jaar 63% van het wereldwijde internetverkeer over Wi-Fi. Experts verwachten dat er zeker twee gebieden zijn waar het gebruik van Wi-Fi enorm zal zijn: Internet of Things (IoT) en Smart homes. Maar ook binnen de zorg zal Wi-Fi een steeds grotere rol spelen.

Verleden, heden en toekomst van Wi-Fi

In 1985 werd de basis van Wi-Fi gelegd, op het moment dat de Amerikaanse FCC licentievrij gebruik toestond in onder meer de 2,4 en 5 GHz frequentiebanden. Sinds die tijd laat Wi-Fi steeds meer van zich horen; waar men ook komt, Wi-Fi wordt meer en meer een gemeengoed. Of het nu thuis, op het werk, in de horeca of onderweg is.

Op het moment van het licentievrij gebruik, heeft niemand kunnen bedenken wat de impact van deze draadloze techniek zou zijn. Het succes van Wi-Fi was in de eerste jaren nog niet direct zichtbaar. In 1997 ontstond de eerste standaard voor wireless LAN’s, te weten de 802.11x standaard, waarna pas in 1999 de eerste laptop – geschikt voor Wi-Fi – op de markt kwam. Na de introductie van de smartphone kwam het gebruik van Wi-Fi echt goed op gang. Vandaag de dag wordt Wi-Fi als een eerste levensbehoefte ervaren. In Duitsland bepaalde in 2013 een rechter zelfs internet als een primaire levensbehoefte.

Nederland belangrijk bij ontwikkeling Wi-Fi

Nederland is in het verleden regelmatig betrokken geweest bij de ontwikkeling van Wi-Fi: het eerste wireless LAN-product ter wereld (voor draadloze kassa’s) werd ontwikkeld door de Utrechtse vestiging van de Amerikaanse ‘National Cash Register Company’. Daarnaast had Nederland een voortrekkersrol in de standaardisatie en het gebruik van Wi-Fi in Europa. De Nederlandse kabelindustrie heeft zich ook flink beziggehouden met Wi-Fi: inmiddels heeft Nederland al ruim twee miljoen Wi-Fi access-points via de kabel. Ook op andere draadloze technieken is Nederland een voorloper zoals Bluetooth (ontwikkeld in Enschede) en Zigbee.

Bron: nlconnectbright

Past, present and future of Wi-Fi

In 1985, the base of Wi-Fi was laid, when the American FCC allowed license free use to include the 2.4 and 5 GHz frequency bands. Since then Wi-Fi makes it increasingly heard; wherever one comes, Wi-Fi is becoming more and more common. Whether at home, at work, in restaurants or on the go.

At the time of the license free use, no one can imagine what would be the impact of this wireless technology. The success of Wi-Fi was not immediately visible in the first few years. In 1997 came the first standard for wireless LANs, namely the 802.11x standard, after which only the first laptop in 1999 – suitable for Wi-Fi – came on the market. After the introduction of the smartphone, the use of Wi-Fi really got going. Today Wi-Fi is seen as a necessity of life. In Germany, a judge ruled in 2013 the Internet even as a primary need.

Netherlands important in   development Wi-Fi

Netherlands has in the past been regularly involved in the development of Wi-Fi, the first wireless LAN product in the world (wireless POS) was developed by the Utrecht office of the US National Cash Register Company. The Netherlands also had a leading role in the standardization and the use of Wi-Fi in Europe. The Dutch cable industry has also dealt a lot with Wi-Fi: Netherlands now has more than two million Wi-Fi access points via cable. In other wireless technologies, like Bluetooth (developed in Enschede) and Zigbee, Netherlands is a forerunner.

Bron: nlconnectbright

Laat een bericht achter