[:nl]

Hospitality

NetwerkverbindingEen (externe) vergadering kan vandaag de dag niet meer zonder een goede, veilige netwerkverbinding. Bied uw zakelijke klanten een gratis (draadloos) netwerk en zorg ervoor dat zij optimaal aan de slag kunnen in de vergaderzaal, maar ook daarbuiten. Vergadering of niet, het dagelijkse werk gaat tenslotte gewoon door. Men verwacht tegenwoordig probleemloos en zonder beperkingen te kunnen verbinden, kijken, streamen, werken en downloaden.

Draadloze netwerkverbinding

Dankzij een vakkundig uitgevoerde site survey met hoogwaardige meetmiddelen door de ervaren en getrainde specialisten van Lumiad kunt u rekenen op een betrouwbaar draadloos netwerkverbinding. Er is tenslotte de wens van hotels en congrescentra om de productiviteit en communicatie te verbeteren doordat werknemers, klanten en zakelijke partners de draadloze infrastructuur veilig delen, zelfs vanaf hun mobiele devices. 40 deelnemers tegelijkertijd aan het werk tijdens een vergadering? Inzicht in waar uw gasten zich bevinden? Geen probleem voor Lumiad; zij maakt het voor u mogelijk.

Veilige netwerkverbinding

NetwerkverbindingUw recreatieve gasten gebruiken tegenwoordig een smartphone, tablet en/of laptop tijdens hun verblijf. Ook zij wensen probleemloos en veilig te kunnen internetten, streamen, downloaden of gamen. Ze willen via internet contact houden met het thuisfront, activiteiten in de omgeving opzoeken, op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ervaringen delen via social media. Hotelgasten verwachten een goed werkend draadloze internet connectie; voor velen is dit een belangrijk criterium bij de hotelkeuze. Een heel goede manier om uw gasten aan te moedigen vaker terug te komen, is het voorzien in een eersteklas Wi-Fi service.

Vandaag de dag willen veel hotels hun loyaliteit – en de omzet per gast – verhogen, hun locatie aantrekkelijker maken en het gasten nog aangenamer maken door het verstrekken van veilige, eenvoudig te gebruiken high-speed draadloos internet vanaf elke locatie op het terrein. Met een gratis gasten toegang biedt u uw recreatieve gasten een gewaardeerde service (netwerkverbinding), waarbij men geen toegang heeft tot uw eigen netwerk. Zo is uw netwerkverbinding wel zo veilig.

Wilt u meer informatie?

[:en]

Hospitality

NetwerkverbindingAn (external) meeting is no longer possible today without a good, secure network connection. Offer your business customers a free (wireless) network and ensure that they can get to work optimally in the meeting room, as well as beyond. Meeting or not, after all, the daily work goes on as usual. It is now expected to be able to connect, watch, stream, work and download without difficulty and without restrictions.

Wireless network connection

Thanks to an expertly executed site survey with high-quality measuring instruments by experienced and trained specialists from Lumiad, you can count on a reliable wireless network connection. After all, there is the desire of hotels and convention centers to improve productivity and communication by allowing employees, customers and business partners to share the wireless infrastructure safely, even from their mobile devices. 40 participants at the same time at work during a meeting? Insight into where your guests are located? No problem for Lumiad; she makes it possible for you.

Secure network connection

NetwerkverbindingYour recreational guests nowadays use a smartphone, tablet and / or laptop during their stay. They too want to be able to surf, stream, download or play easily and safely. They want to keep in touch with the home front via the internet, search for activities in the area, stay up-to-date with the latest news and share experiences via social media. Hotel guests expect a good working wireless internet connection; for many, this is an important criterion for hotel choice. A very good way to encourage your guests to come back more often is to provide a first-class Wi-Fi service.

These days, many hotels want to increase their loyalty – and revenue per guest -, make their location more attractive and make it even more enjoyable by providing secure, easy-to-use high-speed wireless internet from anywhere on the premises. With a free guest access, you offer your recreational guests a valued service (network connection), with no access to your own network. This makes your network connection safe.

Wilt u meer informatie?

[:]
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings