Onderwijs

Lumiad denkt graag met u mee over hoe draadloos toegang tot het netwerk op uw school betaalbaar wordt. En bovenal, hoe het beheersbaar en veilig blijft.

Digitaal lesgeven wordt steeds meer en meer ingezet binnen het huidige onderwijs. Lesmethoden staan online en toetsen worden digitaal afgenomen. Daarnaast wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van “Bring Your Own Device” (BYOD). Veel gehoorde termen zijn “in the cloud”, “interactief lesgeven”, “lessen delen”, etc. Om lesuitval te voorkomen, dient de cloud altijd beschikbaar te zijn. Lumiad faciliteert dit voor u. Net als zij er voor zorgt dat het tegelijk gebruiken van dertig tablets in de klas geen enkel probleem is; zelfs zonder dat dit de snelheid van het Wi-Fi netwerk beïnvloedt.

Draadloos toegang

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele devices. Met een draadloos netwerk biedt u uw leerlingen de vrijheid – eventueel op hun eigen devices – te leren op iedere gewenste locatie binnen het schoolgebouw. En dan ook nog met snel internet. Uw medewerkers biedt u snelle, veilige toegang tot leerlingvolgsystemen, lesmaterialen, etc. Dat faciliteert Lumiad voor u. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een gasten toegang zodat bezoekers draadloos toegang hebben tot het internet. Handig voor onder andere externe presentaties, welke vandaag de dag steeds vaker op scholen worden gegeven.

Draadloos toegangNatuurlijk wilt u een veilig draadloos netwerk. U wilt er op vertrouwen dat gevoelige, persoonlijke informatie niet bij de verkeerde persoon terecht komt. Lumiad zorgt dan ook voor een goede, betrouwbare beveiliging, waarbij u zelf kunt bepalen wie toegang heeft tot welke informatie. En op welk moment; u kunt bijvoorbeeld instellen dat WhatsApp, Snapchat en/of Facebook enkel toegankelijk zijn tijdens de pauzes. Daarnaast is het belangrijk uw netwerk goed te beveiligen tegen virussen en mogelijke andere inbraken van buitenaf.

Wilt u meer informatie?

Onderwijs

Lumiad likes to think along with you about how wireless access to the network at your school becomes affordable. And above all, how it remains manageable and safe.

Digital teaching is increasingly being used within current education. Teaching methods are online and tests are digitally administered. In addition, more and more use is made of “Bring Your Own Device” (BYOD). Common terms are “in the cloud”, “interactive teaching”, “sharing lessons”, etc. To prevent loss of lessons, the cloud must always be available. Lumiad facilitates this for you. Just like she makes sure that using thirty tablets in the classroom at the same time is no problem at all; even without affecting the speed of the Wi-Fi network.

Wireless access

More and more use is being made of mobile devices. With a wireless network you offer your students the freedom – possibly on their own devices – to learn at any desired location within the school building. And then also with fast internet. Your employees offers you fast, secure access to student tracking systems, teaching materials, etc. That is what Lumiad facilitates for you. But also think of a guest’s access so that visitors have wireless access to the internet. Useful for external presentations, among others, which are being given to more and more schools today.

Draadloos toegangOf course you want a secure wireless network. You want to trust that sensitive, personal information does not end up with the wrong person. Lumiad therefore ensures good, reliable security, where you can decide for yourself who has access to which information. And at what time; For example, you can set WhatsApp, Snapchat and / or Facebook to be accessible only during the breaks. In addition, it is important to protect your network against viruses and possible other intrusions from outside.

Wilt u meer informatie?

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings