Hospitality

KeukenhofOntvangt u veel bezoekers, maar heeft u weinig bereik binnen uw huidige Wi-Fi netwerk? Wilt u uw bezoekers overal toegang bieden tot Wi-Fi? Voor bijvoorbeeld het versturen van foto’s via Whats App of Social Media. De meeste mensen kunnen bijna niet meer zonder Facebook of Twitter. En hoe leuk is het voor u als zij hun aanwezigheid delen via social media? Zeker als dit een positieve ervaring betreft. Maar ook het opzoeken van informatie kan voor bezoekers heel praktisch zijn. Lumiad kan u hierin adviseren. Uiteraard kan zij dit advies aansluitend ook implementeren; hiervoor heeft zij de benodigde expertise en ervaring in huis.

Ook voor uw medewerkers kan een uitgebreide, draadloze netwerkverbinding van groot belang zijn. Bijvoorbeeld als u uw bezoekers – via een tablet – een enquête wilt afnemen. Of als u ter plekke uw gasten wilt voorzien van informatie. Hoe fijn is het dan dat u overal op uw locatie eenvoudig online kunt.

Iedere bezoeker toegang tot het netwerk

netwerkHet gebruik van smartphones is de laatste jaren flink toegenomen en hiermee ook het gebruik van mobiel internet. U wilt te allen tijde voorkomen dat het mobiele netwerk overbelast raakt. Organiseert u een binnen of buiten evenement op een externe locatie? Lumiad zorgt ervoor dat u een – tijdelijke, draadloze – netwerkverbinding tot uw beschikking heeft. Maar ook als u een event organiseert op uw eigen locatie zorgt zij er voor dat uw netwerk tijdelijk wordt uitgebreid. Zo biedt u alle bezoekers toegang tot Wi-Fi. Het maakt voor Lumiad niet uit welk merk netwerk u op dit moment heeft; haar netwerkspecialisten hebben kennis van en ervaring met alle professionele merken in de markt.

Wilt u meer informatie?

Hospitality

KeukenhofDo you receive a lot of visitors, but do you have limited coverage within your current Wi-Fi network? Do you want to give your visitors access to Wi-Fi everywhere? For example, sending photos via WhatsApp or Social Media. Most people can hardly do without Facebook or Twitter. And how nice is it for you if they share their presence via social media? Especially if this is a positive experience. But looking up information can also be very practical for visitors. Lumiad can advise you on this. Of course, she can also implement this advice immediately; for this she has the necessary expertise and experience.

An extensive, wireless network connection can also be of great importance to your employees. For example, if you want your visitors to take a survey via a tablet. Or if you want to provide your guests with information on the spot. How nice is it that you can easily get online anywhere at your location.

Every visitor has access to the network

netwerkThe use of smartphones has increased considerably in recent years and with it the use of mobile internet. You want to prevent the mobile network from becoming overloaded at all times. Are you organizing an indoor or outdoor event at an external location? Lumiad ensures that you have a – temporary, wireless – network connection at your disposal. But even if you organize an event at your own location, it ensures that your network is temporarily expanded. This way you can give all visitors access to Wi-Fi. It does not matter for Lumiad which brand of network you currently have; its network specialists have knowledge and experience with all professional brands in the market.

Wilt u meer informatie?

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings