Zakelijke markt

draadloos netwerk voor de zakelijke markt

Lumiad voorziet in het draadloos netwerk voor de zakelijke markt. Heeft u een gebouw in beheer waarin veel verschillende bedrijven zijn gevestigd? Lumiad voorziet uw kantoorgebouw van een dusdanig Wi-Fi netwerk waarbij ieder bedrijf via dit Wi-Fi netwerk toegang heeft tot haar eigen data. Is uw bedrijf verspreid over twee of meerdere locaties? Geen probleem. Lumiad verzorgt een Point to Point verbinding voor u, zodat alle medewerkers – ongeacht op welke locatie zij zich bevinden – toegang hebben tot uw netwerk. En dit alles zonder fysieke kabels te leggen. Het trekken van kabels tussen gebouwen wordt tenslotte steeds duurder en het aanvragen van vergunningen hiervoor wordt steeds ingewikkelder. Met de inzet van zenders creëert Lumiad een draadloze verbinding, waarmee u probleemloos aan de slag kunt; op ieder gewenste locatie.

Juiste dekking en capaciteit van het draadloos netwerk voor de zakelijke markt

U wilt altijd en overal kunnen werken. Uw werknemers moeten vanaf elke gewenste locatie (kantoor, thuis, klant, onderweg) toegang hebben tot uw netwerk. Maar hoe krijgt u de garantie dat dit mogelijk is? Met de mobile device management (MDM) oplossingen van Lumiad heeft u volledige controle over wie, waar en wanneer toegang heeft tot u netwerk.

draadloos netwerk voor de zakelijke marktWilt u gegarandeerd zijn van de juiste dekking en capaciteit van uw Wi-Fi netwerk? Lumiad brengt met haar gespecialiseerde meetmiddelen de dekking van een draadloos netwerk in kaart en meet daarnaast zowel interne als externe stoorbronnen. Aansluitend geeft zij precies aan waar uw access points het beste geplaatst kunnen worden voor een zo goed mogelijk werkend netwerk. Zo heeft u nooit meer een overbelast netwerk of slechte dekking.

Wi-Fi gasten toegang

Stelt u zich eens voor: een bezoeker van uw bedrijf moet even wachten en wil het internet op, of wilt tijdens een gesprek gegevens opzoeken. Dat kan met Wi-Fi gasten toegang. Hiermee kan iedereen binnen uw gebouw toegang krijgen tot het internet. Uiteraard volledig gescheiden van uw bedrijfsnetwerk. Eenvoudiger – en veiliger – kan niet!

Wilt u meer informatie?

Zakelijke markt

draadloos netwerk voor de zakelijke markt

Lumiad provides the wireless network for the business market. Do you have a building under management in which many different companies are located? Lumiad provides your office building with such a Wi-Fi network that every company has access to its own data via this Wi-Fi network. Is your company spread over two or more locations? No problem. Lumiad provides a Point to Point connection for you, so that all employees – regardless of where they are located – have access to your network. And all this without laying physical cables. After all, pulling cables between buildings is becoming more and more expensive and applying for permits for this is becoming more and more complicated. With the deployment of transmitters Lumiad creates a wireless connection, with which you can get started without problems; at any desired location.

Right coverage and capacity of the wireless network for the business market

You want to be able to work anywhere and at any time. Your employees must have access to your network from any desired location (office, home, customer, on the road). But how do you get the guarantee that this is possible? With Lumiad’s mobile device management (MDM) solutions, you have complete control over who, where and when you have access to your network.

draadloos netwerk voor de zakelijke marktDo you want to be guaranteed the right coverage and capacity of your Wi-Fi network? Lumiad uses its specialized measuring tools to map the coverage of a wireless network and also measures both internal and external sources of interference. Subsequently, she indicates exactly where your access points can best be placed for the best possible working network. So you never have an overloaded network or poor coverage.

Wi-Fi guest access

Imagine: a visitor to your company has to wait for a while and wants to surf the internet or to look up data during a call. This can be done with Wi-Fi guests. This allows anyone within your building to access the internet. Naturally completely separated from your company network. It can’t get any easier and safer!

Wilt u meer informatie?

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings