[:nl]

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Met meer dan 30.000 studenten is de Universiteit (UU) van Utrecht de op een na grootste universiteit van Nederland. Aan de universiteit zijn bijna 7.000 medewerkers verbonden, waarvan 550 hoogleraren. De universiteit biedt bachelor opleidingen, minors en masteropleidingen aan, alsmede promotietrajecten. De UU heeft zeven faculteiten, verspreidt over de stad.

Voor de Universiteit van Utrecht heeft Lumiad veel advieswerk gedaan en voor meer dan 40 gebouwen het draadloze netwerk ontworpen. Al bijna 10 jaar geven we de Universiteit betrouwbaar advies op het gebied van Wi-Fi. Omdat de Universiteit een grote diversiteit aan studies aanbiedt, zijn ook de locaties waar draadloze dekking moet komen divers. Van een operatie kamer voor Paarden tot grote chemische laboratoria. Echter is er een gezamenlijke deler, er zijn altijd heel veel studenten aanwezig. De Uithof, met haar vele studenten, is een unieke high-density omgeving welke een zware belasting kent op het draadloze netwerk. Ook in de binnenstad van Utrecht wemelt het van de locaties van de universiteit.

Een van de mooiste panden van de Universiteit van Utrecht betreft het Academiegebouw, naast de Dom, in hartje Utrecht. Het is een historisch beschermd pand wat voorwaarden voor de inrichting met zich mee brengt. Zo mochten er geen access points op de begane grond en de eerste verdieping geplaatst worden terwijl daar wel dekking gewenst was. Door speciale richtantennes te plaatsen in de kelder en op de zolder van het pand konden beide verdiepingen alsnog van een draadloze netwerk worden voorzien.

De site survey rapporten van Lumiad zijn erg uitgebreid en waar nodig denken ze altijd mee. Gezamenlijk hebben we menig draadloos netwerk vraagstuk binnen de Universiteit opgelost.

Bart Timmemans

Ondersteuner ICT, Universiteit Utrecht

Vraag

Ontwerp voor een draadloos netwerk, rekening houdend met de architectuur van de panden.

Oplossing

Door onder andere speciale richtantennes te plaatsen in de kelder en op de zolder is er zorg gedragen voor een goed werkend draadloos netwerk, zonder dat dit zichtbaar is.

Merk

Smart-Ant

Meer referenties

[:en]

University of Utrecht

Universiteit Utrecht

With more than 30,000 students, the University of Utrecht (UU) is the second largest university in the Netherlands. Nearly 7,000 employees are employed at the university, 550 of whom are professors. The university offers bachelor’s programs, minors and master’s programs, as well as PhD programs. UU has seven faculties, spread across the city.

Lumiad has done a lot of consultancy work and designed the wireless network for more than 40 buildings for the University of Utrecht,. For almost 10 years, we have given the University reliable advice in the field of Wi-Fi. Because the University offers a wide variety of studies, the locations where wireless coverage is required are also diverse. From an operation room for horses to large chemical laboratories. However, there is a common denominator, there are always a lot of students present. De Uithof, with its many students, is a unique high-density environment that has a heavy load on the wireless network. In the city center of Utrecht, too, there are many of the university’s locations.

One of the most beautiful buildings of the University of Utrecht is the Academy Building, next to the Dom, in the heart of Utrecht. It is a historically protected building which entails conditions for the interior. For example, no access points could be placed on the ground floor and the first floor, while coverage was desirable there. By placing special directional antennas in the cellar and in the attic of the building, both floors could still be provided with a wireless network.

The site survey reports from Lumiad are very extensive and, where necessary, they always think along. Together we have solved many wireless network issues within the University.

Bart Timmemans

Support ICT, University of Utrecht

Question

A design for a wireless network, taking into account the architecture of the buildings.

Solution

By placing devices like special directional antennae in the basement and in the attic, a well-functioning wireless network has been provided, without this being visible.

Brand

Smart-Ant

More references

[:]
Anneke Laverman

Anneke Laverman

Anneke versterkt Lumiad een paar keer per maand. Lumiad is een topbedrijf en dat willen we nog meer uitstralen in onze communicatie. Ze kwam binnen na een trainingstraject voor schrijven en ze blijft graag voor Lumiad werken. Ze mag zelfs meedenken over bedrijfsstrategie dat is prachtige uitdaging. Graag helpt ze het bedrijf om de boodschap helderder naar voren te brengen.

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings