Zorg

draadloos netwerk in de zorgEr zijn tal van oplossingen gebaseerd op draadloos netwerk in de zorg. Locatiebepaling, al dan niet in combinatie met alarmering, biedt een veelheid aan mogelijkheden, waarmee u onder andere kostenbesparing kan realiseren. Een andere grote winst is bijvoorbeeld dat uw zorgverleners meer tijd hebben voor het daadwerkelijk “zorgen”. Lumiad heeft voor bijna alle vragen wel een passende oplossing. Onderstaand treft u slechts een kleine opsomming aan van de vele mogelijkheden – gebaseerd op Wi-Fi – die Lumiad aan zorginstellingen biedt:

 

 • Volg uw patiënten via monitoren en ontvang automatisch een waarschuwing bij (in)activiteit.
 • Lokaliseer – en roep in geval van nood de benodigde artsen en medewerkers direct op – met inzet van een plaatsbepaling systeem met zorgalarmering. Bij bepaalde, ernstige situaties kan dit levensreddend zijn.
 • Implementeer een persoonsalarmsysteem dat tot op de kamer nauwkeurig kan alarmeren en daarnaast veilig en gemakkelijk te installeren is, zonder dat het zorgproces er iets van merkt.
 • Verminder de kans op letsel bij medewerkers met badges die direct de beveiliging alarmeert met de exacte locatie van een personeelslid.
 • Waarborg met dwaaldetectie de veiligheid van zowel uw personeel als van uw patiënten.

 

Draadloos netwerk in de zorg: locatiebepaling en alarmering bij producten en/of apparatuur

zorg2

 • Zorg er door middel van draadloze monitoring voor dat bloed, weefsel, medicijnen en koelkasten 24/7 op een veilige temperatuur blijven met geautomatiseerde, real-time temperatuurbewaking en alarmering.
 • Verkort (kostbare) zoektijd naar apparatuur en automatiseer onderhoud met real-time inzicht in de locatie en status van de apparatuur (vuil/schoon, kapot/bruikbaar, in gebruik/beschikbaar).
 • Voorkom diefstal door apparatuur te koppelen aan bepaalde zones. Zodra de apparatuur deze bepaalde zone verlaat, wordt er een alarm melding afgegeven.

Binnen de zorg biedt Lumiad een diversiteit aan oplossingen; niet alleen voor uw zorgverleners en patiënten, maar ook voor uw bezoekers. Bent u benieuwd naar de vele mogelijkheden van draadloos netwerk in de zorg? Neem vandaag nog contact op en Lumiad denkt met u mee over een passende – op maat – oplossing voor uw zorginstelling.

Wilt u meer informatie?

Zorg

draadloos netwerk in de zorgThere are numerous solutions based on wireless network in healthcare. Location determination, whether or not in combination with alarms, offers a multitude of options with which you can realize cost savings. Another major benefit, for example, is that your caregivers have more time for actually “caring”. Lumiad has a suitable solution for almost all questions. Below you will find only a small list of the many possibilities – based on Wi-Fi – that Lumiad offers to healthcare institutions:

 

 • Monitor your patients via monitors and automatically receive a warning on (in) activity.
 • In case of emergency, locate and call the required physicians and employees directly with the use of a positioning system with care alarms. In certain serious situations this can be life-saving.
 • Implement a personal alarm system that can accurately alert to the room and is also safe and easy to install, without the care process noticing.
 • Reduce the risk of injury to employees with badges that immediately alert the security with the exact location of a member of staff.
 • Safeguard the safety of both your staff and your patients with wander detection.

 

Wireless network in healthcare: location determination and alarming of products and / or equipment

zorg2

 • Use wireless monitoring to ensure that blood, tissue, medicines and refrigerators are kept at a safe temperature 24/7 with automated, real-time temperature monitoring and alarms.
 • Shorten (costly) search time for equipment and automate maintenance with real-time insight into the location and status of the equipment (dirt / clean, broken / usable, in use / available).
 • Prevent theft by linking equipment to certain zones. As soon as the equipment leaves this particular zone, an alarm is issued.

Lumiad offers a variety of solutions within the healthcare sector; not only for your caregivers and patients, but also for your visitors. Are you curious about the many possibilities of wireless network in healthcare? Contact us today and Lumiad will think along with you about a suitable – tailor – made solution for your healthcare institution.

Wilt u meer informatie?

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings